Stránka umožňuje vyhľadať dopravcu

Dopravcu je možné vyhľadávať podľa IČO, obchodného mena alebo adresy jeho sídla.
Pri vyhľadávaní podľa položky IČO je nutné zadať úplné identifikačné číslo dopravcu. Pri vyhľadávaní podľa položky obchodné meno alebo adresy sídla stačí zadať ľubovoľný podreťazec názvu dopravcu alebo jeho adresy.

Vyhľadávanie nie je závislé na veľkých a malých písmenách. Pre vyhľadávanie je možné zadať aj viac údajov oddelených medzerou.

Ak je pri vyhľadávaní nájdených príliš veľa záznamov (viac ako 1000),ktoré vyhovujú zadaným údajom, systém vyzve k spresneniu vyhľadávacieho kritéria.

Vyhľadať dopravný podnik

 

Zadajte text